НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПРАТКИТЕ В МАРОКО

25.04.2018

Пощенският оператор в Мароко уведомява, че проблемите с проследяването на пратките са отстранени.