СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЛЕВ ИНС И В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

21.06.2018

В офисите на „Български пощи“ ЕАД вече може да се сключва задължителната застраховка гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС и да се приемат плащания по вече сключени застраховки. По желание на клиентите застраховка може да се сключи с еднократно или разсрочено плащане. В пощенските станции  ще се приемат и плащания по разсрочени полици на „Лев Инс“ АД, сключени в други обекти.

Списък на пощенските станции, в които се предлага новата услуга, можете да намерите на www.bgpost.bg  в секция „Търговски дейности“.