СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ РАБОТЯТ НОРМАЛНО

24.07.2018

Поради технически проблем на доставчиците на телекомуникационни услуги бяха нарушени бизнес процесите в пощенските станции в цялата страна.

Проблемите вече са отстранени и всички пощенски станции в страната работят нормално.