БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЩЕ ПРИЕМАТ, ПРЕНАСЯТ И ПРЕДАВАТ ПРАТКИ НА КЛИЕНТИ НА eMAG

06.08.2018

„Български пощи“ ЕАД въвежда нова услуга за приемане, пренасяне и предаване пратки на клиенти на eMAG, както и инкасиране на дължими суми по наложен платеж.

Получателите ще се уведомяват с SMS в деня на пристигане на пратката в избраната от тях пощенска станция и тази пратка трябва да бъде взета от тях в срок от седем календарни дни от получаването й в ПС.

Първоначално новата услуга ще се предлага в 19 пощенски станции на територията на град София, като до няколко месеца се предвижда услугата да обхване офисите на дружеството в големите градове, а впоследствие и в по-малките населени места в страната. Списък на пощенските станции, в които се изпълнява услугата, се намира на сайта на „Български пощи“ ЕАД.

„Български пощи” ЕАД все по-активно търси нови пазарни ниши, обогатява своето портфолио, развива се технологично и разнообразява дейността си в отговор на нарастващите клиентски изисквания. Електронната търговия ще продължи да генерира ръст на пратките, поради което дружеството разработи и внедри софтуерно приложение, необходимо при доставката на стоки, поръчани чрез електронни магазини.

Партньорството с еMAG ще бъде съпътствано с реновация и модернизиране на част от офисите на „Български пощи“ ЕАД в столицата,  да отговарят те на високите изисквания на потребителите на онлайн магазина, които търсят гарантирано удобство и бързина при доставката на очакваните пратки.

Списък на пощенските станции, работещи по проекта с eMAG, ше намерите тук.