Временно работно време на ПС Тишевица, ОПС Враца

12.09.2018

За периода от 17 септември до 28 септември 2018 година се променя работното време на ПС Тишевица към ОПС Враца, както следва:

от понеделник, сряда и петък: от 08.00 часа до 11.30 часа;

вторник и четвъртък: от 14.00 часа до 16.00 часа;

доставка на кореспонденция и печат: в дните понеделник, сряда и петък от 11:30 часа до 12:30 часа, в дните вторник и четвъртък от 16:00 часа до 17:00 часа;

почивни дни: събота и неделя