ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Покровник, ОПС Благоевград

19.10.2018

Считано от 19.10.2018 г. ще се промени работното време на ПС Покровник към ОПС Благоевград, както следва:

понеделник, сряда и петък: от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 10:00 ч. до 12:00 часа;

доставка на кореспонденция и печат: от 09:00 ч. до 10:00 часа;

вторник и четвъртък: от 08:00 ч. до 12:00 часа;

почивни дни: събота и неделя.