ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Крупник, ОПС БЛАГОЕВГРАД

19.10.2018

Считано от 19.10.2018 г. ще се промени работното време на ПС Крупник към ОПС Благоевград, както следва:

понеделник, сряда и петък: от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 часа;

доставка на кореспонденция и печат: от 13:00 ч. до 15:00 часа;

вторник и четвъртък: от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 часа;

почивни дни: събота и неделя.