ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Селище, ОПС БЛАГОЕВГРАД

19.10.2018

Считано от 19.10.2018 г. ще се промени работното време на ПС Селище към ОПС Благоевград, както следва:

понеделник, сряда и петък: от 07:30 ч. до 10:00 ч., от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:30 ч. до 16:30 часа;

доставка на кореспонденция и печат: от 10:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:30 часа;

вторник и четвъртък: от 07:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 часа;

почивни дни: събота и неделя.