ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Горни Вадин, ОПС Враца

23.10.2018

Считано от 22.10.2018 г. до 02.11.2018 г. ще се промени работното време на ПС Горни Вадин към ОПС Враца както следва:

понеделник, сряда и петък: от 08:00 до 11:00 часа;

вторник, сряда и петък: от 13:00 до 15:00 часа;

доставка на кореспонденция и печат: от 11:00 до 12:00 часа;

почивни дни: събота и неделя.