ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Долни Вадин, ОПС Враца

23.10.2018

Считано от 22.10.2018 г. до 02.11.2018 г. ще се промени работното време на ПС Долни Вадин към ОПС Враца както следва:

понеделник, четвъртък: от 13:00 до 15:00 часа;

вторник, сряда и петък: от 08:00 до 11:00 часа;

доставка на кореспонденция и печат: от 11:00 до 12:00 часа;

почивни дни: събота и неделя.