Магазин РП към ПС Видин Ц няма да работи от 22.10.2018 г. до 02.11.2018 г.

23.10.2018

Магазин РП към ПС Видин Ц няма да работи поради строително-ремонтни работи в периода от 22.10.2018 г. до 02.11.2018 г.

За същия период ПС Видин Ц няма да има възможност да осъществява услугите „Бюрофакс“ и „Телепоща“.