Преместване на пощенска станция 7017 Русе

03.01.2019

Считано от 10 януари 2019 година ще се извърши преместване на ПС Русе 7017, както следва:

Стар адрес: 7017 Русе, ул. "Митрополит Григорий" № 12, Студентско общежитие 3;

Нов адрес: 7017 Русе, ул. "Митрополит Григорий" № 16, Студентско общежитие 1.