ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ – ПРОМЕНИ В ИЗПЛАЩАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

07.01.2019

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че от 01.01.2019г. са в сила нови правила за изплащането на социалната пенсия за инвалидност. За подробна информация предлагаме уведомителното писмо на Агенцията за социално подпомагане.