Промяна на възможността при заплащане на такси с държавни таксови марки

11.01.2019

Съгласно чл. 2, ал. 1 от  Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи (МВнР) по Закона за държавните такси, считано от 01 януари 2019 година, отпада възможността за заплащане на таксите за консулско обслужване и за други административни услуги, извършвани от МВнР с държавни таксови марки.