ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКСПЕДИРАНЕТО НА ПРАТКИ ОТ ЯМАЙКА

31.01.2019

Пощенският оператор в Ямайка уведомява, че поради проблеми в митниците, считано от 30.01.2019г. не се експедират пратки от страната.

Клиентите ще бъдат информирани при нормализиране на ситуацията.