ОТСТРАНЕНИ СА ПРОБЛЕМИТЕ С ПРОСЛЕДЯВАНеТО НА ПРАТКИ В ЯМАЙКА

20.02.2019

Пощенският оператор в Ямайка уведомява, че са отстранени проблемите с проследяването на пратките.