ОТСТРАНЕНИ СА ПРОБЛЕМИТЕ С ПРОСЛЕДЯВАНеТО НА ПРАТКИ В САЩ

20.02.2019

Пощенският оператор в САЩ уведомява, че са отстранени проблемите с проследяването на пратките.