ОТСТРАНЕНИ СА ПРОБЛЕМИТЕ С ПРОСЛЕДЯВАНеТО НА ПРАТКИ В ШВЕЦИЯ

20.02.2019

Пощенският оператор в Швеция уведомява, че са отстранени проблемите с проследяването на пратките.