Технически затруднения с услугите в пощенските станции на територията на гр. София

20.03.2019

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че поради прекъсвания на интернет свързаността от страна на доставчика, са възможни затруднения при извършване на някои от услугите в пощенските станции на територията на гр. София.