Нов адрес на ПС 7082 Сваленик

07.05.2019

Считано от 8-ми май 2019 година ще се извърши преместване на пощенска станция 7082 Сваленик, както следва:

- стар адрес: 7082 Сваленик, пл. "Демокрация" № 1, ет. 3;

- нов адрес: 7082 Сваленик, пл. "Демокрация" № 1, ет. 1, стая 4, в сградата на читалище с. Сваленик.