ПОСТЕПЕННО НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В ЯМАЙКА

22.05.2019

Пощенският оператор в Ямайка уведомява, че след аварийната ситуация в Международния пощенски център пощенските услуги започват постепенно да се нормализират, като забавянията в обработката и доставката на пратките ще продължат през следващите няколко седмици.