ПС 9008 Варна, с адрес ул. "Д-р Пискюлиев" № 30 поради технически причини няма да работи.

12.06.2019

 Считано от 18.06.2019г. до 05.07.2019г. включително, ПС 9008 Варна, с адрес ул. "Д-р Пискюлиев" № 30 поради технически причини няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

 Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близкат станция 9000 Варна, адрес  бул. "Съборни" № 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за ПС 9008 Варна,  ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора по договора с "Ейвън козметикс България" ЕООД за ОПС Варна.