ВРЕМЕННО ЗАКРИВАНЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 7017 РУСЕ КЪМ ОПС РУСЕ

21.06.2019

Считано от 24.06.2019 година временно ще бъде закрита пощенска станция 7017 Русе, намираща се на територията на Русенски университет.

Обслужването на Русенски университет и клиентите на пощенска станция 7017 Русе ще се поеме от пощенска станция 7004 Русе, адрес: ул. "Плиска" №43, бл. "Вида".