ВРЕМЕННО ЗАКРИВАНЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 9018 Варна КЪМ ОПС Варна

12.07.2019

Считано от 22-ри до 30 юли 2019 година вкючително пощенска станция 9018 Варна, адрес бул. "Сливница" 95 поради технически причини няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна, адрес бул „Съборни” № 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за пощенска станция 9018 Варна, ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора на AVON за ОПС Варна.