Временно работно време на ПС Игнатица

18.07.2019

            ПС Игнатица:

На 30/вторник/ юли 2019 г. – от 13:00 до 16:00 ч., доставка поща от 16:00-17:00 ч.

На 22/понеделник/, 23/вторник/, 24/сряда/, 25/четвъртък/, 26/петък/  и 29/понеделник/ юли 2019 г. - от 15:00 до 16:00 ч., доставка поща от 16:00 до 17:00 ч.