Временно работно време ПС Зверино

18.07.2019

             ПС Зверино:

На 22/ понеделник/, 23/вторник/, 24/сряда/, 25/четвъртък/, 26 /петък/ и 29/понеделник/ юли 2019 г.от 10:30- 13:30ч., доставка поща 13:30 до 14:30 ч.