ПС Драгаш Войвода към ОПС Плевен временно няма да работи поради технически причини

30.07.2019

Поради технически причини от 1-ви до 06-ти август 2019 година (включително) ПС 5952 Драгаш Войвода към ОПС Плевен няма да работи.