Промени в Закона за пощенските услуги за работа с личните ви данни

02.08.2019

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

От 5 юли 2019 г. са в сила промени в Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал. 1, т. 11), които регламентират нови правила за събиране и съхранение на лични данни при извършване на пощенски услуги.

Всички лицензирани оператори на пощенски услуги, са задължени да събират и съхраняват информация за :

  • пълни имена и ЕГН/ЛНЧ за физически лица;
  • наименование и ЕИК на юридически лица, както и идентификационни данни на упълномощено лице (три имена и ЕГН или ЛНЧ).

Ще изискваме тази информация само в предвидените от закона случаи:

  • При изпращане на вътрешни пратки с наложен платеж - данни на подателя;
  • При изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски колети), във всички случаи, включително без наложен платеж – данни на подателя;
  • При получаване на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод.

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД