ПСМ София 1250 се преустановява доставянето на пощенски пратки от 01.08.2019 г.

02.08.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Информираме Ви, че считано от 01.08.2019 г. в ПСМ София 1250 се преустановява доставянето на пощенски пратки.

Пощенските пратки, освободени от митническите органи ще получите в пощенската станция обслужваща адреса на доставяне.

Документи за пратки подлежащи на митническо оформяне може да изпратите на следния имейл: customs@bgpost.bg, по факс 02/892 26 99 или да ги подадете в най-близката ви пощенска станция адресирани до: гр. София 1900, ул. „Челопешко шосе“ №31, БРСЦ, „Митническо обслужване“.

От Ръководството на „Български пощи“ ЕАД