Временно работно време на ПС Баница към ОПС Враца

29.08.2019

За периода от 29.08.2019 г. до 30.08.2019 г. се променя работното време на  ПС Баница както следва:

четвъртък: от 07.30 ч. до 10.30 ч.; обслужване в с. Мало Пещене – от 10.30 ч. до 12.30 ч.;

доставъчна дейност: от 13.30 ч. до 15.00 ч.;

петък: от 07.30 ч. до 12.00 ч.; доставъчна дейност 13.30 ч. до 15.00 ч..