Временно работно време на ПС Гърмен към ОПС Благоевград

29.08.2019

За периода от 28.08.2019 г. до 05.09.2019 г. се променя работното време на ПС Гърмен към ОПС Благоевград, както следва:

от понеделник до петък: от 07.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч.;

доставъчна дейност: от 14.30 ч. до 16.30 ч..