Временно работно време на ПС Долен към ОПС Благоевград

29.08.2019

За периода от 03.09.2019 г. до 05.09.2019 г. се променя работното време на ПС Долен към ОПС Благоевград, както следва:

понеделник, сряда и петък: от 09.00 ч. до 11.00 ч.;

вторник и четвъртък: от 09.00 ч. до 10.00 ч.;

доставъчна дейност: от 10.00 ч. до 11.00 ч..