Временно работно време на ПС Липница към ОПС Враца

29.08.2019

За периода от 30.08.2019 г. до 05.09.2019 г. ще се промени работното време на ПС Липница към ОПС Враца, както следва:

понеделник, сряда и петък: от 08.00 ч. до 11.00 ч.;

доставъчна дейност: от 11.00 ч. до 12.00 ч.;

вторник и четвъртък: от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

доставъчна дейност: от 16.00 ч. до 17.00 ч..