ПС 9018 ВАРНА КЪМ ОПС ВАРНА ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ

16.09.2019

Поради технически причини от 01.10. 2019 г. до 04.10. 2019 година (включително) ПС 9018 Варна, адрес бул. "Сливница" 95 към ОПС Варна няма да работи.

Пощенската станция няма доставъчна дейност.

Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна, адрес бул. „Съборни” 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за пощенска станция 9018 Варна, ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора по договора с „Ейвън козметикс България” ЕООД за ОПС Варна.