ПРОМЯНА В РАБОТНОТО ВРЕМЕ на ПС Софрониево към ОПС Враца

20.09.2019

За периода от 24.09.2019 г. до 04.10.2019 г. да се промени работното време на  ПС Софрониево към ОПС Враца, както следва:

  • от понеделник до петък – от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.;
  • доставъчна дейност – от 15.00 ч. до 17.00 ч.