ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

30.09.2019

„Български пощи“ ЕАД уведомява, че се разпращат фалшиви електронни съобщения от името и с логото на дружеството, под формата на анкети или игри, в които се обявява, че получателят ще получи „награда“ – мобилен телефон, като за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки лични данни (електронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да заплати такса.

„Български пощи“ ЕАД обръща внимание, че не излъчва тези съобщения, не провежда анкети или игри, не раздава награди и при никакви поводи не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта за доставката, както и такса за тази доставка. Съобщения, които не носят официалния адрес, не са публикувани на официалната страница и не произхождат от домейна на дружеството, не следва да се приемат за достоверни.