ПС 9008 ВАРНА КЪМ ОПС ВАРНА ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ

17.10.2019

За периода от 21.10.2019 г. до 06. 11. 2019 г. включително ПС 9008 Варна, адрес ул. "Д-р  Пюскюлев" 30

поради технически причини няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна,

адрес бул. "Съборна" 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за ПС 9008 Варна,

ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките

ще бъдат уведомявани от координатора по договора с "Ейвън козметикс България" ЕООД за ОПС Варна.