Нови цени на универсалната пощенска услуга от 01.11.2019 година

28.10.2019

Нови цени на универсалната пощенска услуга, предоставяна от «Български пощи» ЕАД,  влизат в сила от 01.11.2019 година. Въз основа на доказано изменение на разходите за извършването на универсалната пощенска услуга, Комисията за регулиране на съобщенията съгласува промяната на цените.

Промяната обхваща цените на следните услуги:

  • Кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети „с и без предимство” за страната;
  • Кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети „с и без предимство” за чужбина;
  • Допълнителната универсална пощенска услуга „препоръка” за чужбина.

Няма промяна в най-масово използваните услуги като:

– непрепоръчана кореспондентска пратка „без предимство“ до 50 г., за страната;

- откритата пощенска картичка „ без предимство“, за страната;

- препоръчаните писмовни пратки „с предимство“  над 1 кг. за чужбина;

- вътрешните и международни колетни пратки;

- допълнителната услуга „обявена стойност“ за страната и чужбина;

- цената на услугата „препоръка“ за страната.

Конкретна информация за новите цени има на сайта на „Български пощи“ ЕАД.