ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В ЯПОНИЯ

08.11.2019

Пощенският оператор в Япония уведомява, че поради непрекъснато увеличаващите се входящи обеми пратки са налице забавяния в обработката и доставката на входящите пратки. Пощенският оператор полага всички усилия за справяне със ситуацията.