ПС 9018 ВАРНА КЪМ ОПС ВАРНА ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ

12.11.2019

Уведомяваме Ви, че считано от 18.11.2019г. до 06.12.2019г. вкючително пощенска станция 9018 Варна, адрес бул. „Сливница” 95 поради технически причини(отсъствие на сужител гише заради временна нетрудостособноат) няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

            Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна, адрес бул „Съборни” № 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за пощенска станция 9018 Варна, ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора по договора с „Ейвън козметикс България” ЕООД за ОПС Варна