Намалено работно време на ПС 9160 Девня Ц към ОПС Варна

29.11.2019

Считано от 02.12.2019 година, ПС 9160 Девня Ц с адрес: гр. Девня, бул. "Съединение" 50 поради технически причини временно ще бъде с намалено работно време:

от понеделник до петък: от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 14:30 часа.

В пощенската станция има каса на Енерго про.