Поради технически причини ПС 5992 Бресте (ОПС Плевен) няма да работи

02.12.2019

Поради технически причини ПС 5992 Бресте (ОПС Плевен) няма да работи от 04.12.2019г. до 06.12.2019г.(вкл.) и от 19.12.2019г. до 23.12.2019г.(вкл.)