ПРОМЕНИ И ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ

30.12.2019

 

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящото въвеждане на тол системата и на основание писмо от Агенция Пътна Инфраструктура се налагат следните промени и временни ограничения:

 АПИ временно ограничават възможността за закупуване на електронна винетка предварително – вместо до 30 дни по-рано, закупуването може да стане до 7 дни по-рано преди желаната начална дата на валидност. Ограничението важи за всички категории МПС и влиза в сила от 30.12.2019 г. до 16.01.2020 г.