ПРОМЕНЯ СЕ ПОЩЕНСКИЯ КОД ЗА ПРАТКИ АДРЕСИРАНИ ДО ОБЩИНА КАМПИОНЕ Д’ИТАЛИЯ

07.01.2020

Избраните оператори на на Италия и Швейцария  уведомяват, че от 1 януари 2020 г. община Кампионе д'Италия ще бъде включена в Митническа територия на Европейския съюз, както е предвидено в Directive 2008/118/EC (Council Directive (EU) 2019/475).

Към същата дата тази територия ще бъде изключена от митническата територия на Швейцария.

Въз основа на гореизложеното всички пощенски пратки, адресирани до Campione d'Italia, от 1 януари 2020 г. се обработват и доставят от определения оператор на Италия.

Към същата дата пощенският код на пратките трябва да бъде 22061 Campione d'Italia, Италия. Швейцарският пощенски код 6911 вече не е приложим.

Пощенските пратки, адресирани до Campione d'Italia и носещи швейцарски пощенски код 6911, получени от пощенския оператор на Швейцария, ще бъдат третирани като несъответстващи пратки и изпратени до определения оператор на Италия за митническо освобождаване, като след това ще бъдат обработени и доставени в Кампионе д'Италия.