ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В АВСТРАЛИЯ

09.01.2020

Пощенският оператор в Австралия уведомява, че вследствие на бушуващите пожари е забавена обработката и доставката на всички входящи и изходящи международни пратка за и от Австралия.

Засегнати са най-вече районите с пощенски кодове: 2250-2263; 2323-2430; 2440; 2443; 2446; 2469; 2471; 2500-2653; 2721-2730; 2753-2795; 2848; 2900-2914; 3700-3741; 3865; 3909; 4570; 4650; 4670; 4674; 4676; 5115-5117; 5220-5223; 5232-5253; 5271-5275; 6030; 6037; 6041; 6442; 6335-6338; 6725-6770.

Клиентите ще бъдат информирани при нормализиране на ситуацията.