ПОПЪЛВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРАТКИ СЪС СТОКОВО СЪДЪРЖАНИЕ

14.01.2020

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 01.01.2020 г. за изходящи пратки за САЩ, а от 15.01.2020г. за изходящи пратки за Русия, е задължително подаването на предварителни електронни данни  за митническа декларация за пратки със стоково съдържание. Поетапно ще започне подаването на предварителни електронни данни за митническа декларация за всички държави. Изискването за попълване на предварителни електронни данни за митническа декларация е на Световната митническа организация.
Данните са електронна форма на формуляри CN22 и CN23, вградена в CP72, които следва да се подават предварително към пощенските администрации на държавите по местоназначение на пратките.
За целта в софтуерния продукт на Български пощи при приемане на пратки със стоково съдържание служителят въвежда следните данни:

∙ Декларираната стойност на пратката, която подателят е посочил във формуляри CN22 и CN23/CP72/;
∙ Вида на валутата (EUR или USD);
∙ Естеството на съдържанието (продажба на стока, върнати стоки, подарък, търговска мостра, документи или смесено съдържание);
∙ Количество/брой/ на всеки артикул/част/ от съдържанието;
∙ Код на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на Световната митническа организация;
∙ Нетното тегло на всеки артикул, вложен в пратката;
∙ Стойността на всеки артикул, вложен в пратката;
∙ Страната на произход на стоките (клиентът посочва страната на произхода);
∙ Описват се документите, които придружават стоките, вложени в пратката (ако има такива). Например: Номер на фактура, колетен пощенски формуляр и др.


Във връзка с попълването на предварителни електронни данни за митническа декларация се  изисква допълнително време за обработка на пратките при приемането им.
Моля да проявите разбиране и търпение, докато служителят попълни необходимите данни, както и да оказвате необходимото съдействие, като вписвате коректни и пълни данни във формуляри CN22 и CN23/CP72/ и предоставяте необходимата информация на служителите на Български пощи.

Благодарим Ви за разбирането и оказаното съдействие!