УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ ЗА М. МАРТ 2020 Г.

18.03.2020

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че срока за изплащане на социални помощи в пощенските станции  се удължава до 30-ти март 2020 г.

Необходимо е клиентите да спазват въведените противоепидемични мерки за допускане на лимитиран брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане болни и възрастни хора.