РАБОТЕН РЕЖИМ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ БАНСКО

18.03.2020

 

С оглед обявената карантина в гр. Банско пощенската станция работи с клиенти, като се изплащат пенсии и социални помощи. По време на периода на карантина няма да бъдат предоставяни пощенски услуги. При промяна на ситуацията информация ще бъде предоставена на сайта на „Български пощи“ ЕАД.

Необходимо е клиентите да спазват въведените противоепидемични мерки за допускане на лимитиран брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане болни и възрастни хора.