ЕНЕРГО-ПРО УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА БИТОВИТЕ АБОНАТИ

19.03.2020

 

Български пощи уведомява своите клиенти, че електроразпределително и електроснабдително дружество ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на задълженията за консумирана електроенергия за битовите абонати с 10 дни, с падеж по фактура след  13.03.2020 г.