Във връзка с разпространението на COVID – 19 и с цел предприемане на мерки за превенция - до отмяна на извънредното положение, са направени следните промени в работното време на пощенските станции

07.05.2020

Във връзка с извънредното положение има промяна в работното време на пощенските станции, информация може да намерите тук.